Η Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση κατέθεσε στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), ιδιοκτησία του οποίου είναι και οι βόρειες οχυρώσεις της χώρας, ολοκληρωμένη πρόταση για τη μετατροπή του παροπλισμένου και εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος του οχυρού Καρατάς, σε ένα Ιστορικό Θεματικό Πάρκο.

Το συγκρότημα Καρατάς, μέρος της θρυλικής «Γραμμής Μεταξά», εκτείνεται στις Ν.Α. πλαγιές του όρους Άγκιστρο και αποτελείται από τρία οχυρά (Τρεις Βρύσες, Μολών Λαβέ και ΟΚΑ).

Η πρόταση περιλαμβάνει συνοπτικά :

Το οχυρό ΟΚΑ αποτελεί την «καρδιά» του Ιστορικού Θεματικού Πάρκου. Το -τριών επιπέδων- οχυρό, αξιοποιείται και αναδεικνύεται αφενός ως χώρος μνήμης, ιστορικής ενημέρωσης και βιωματικών εμπειριών, αφετέρου ως ευρύτερος πόλος έλξης και αναψυχής για όλες τις ομάδες πληθυσμού.
Πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές -με αφετηρία την ΟΚΑ- δύνανται να αναδείξουν τα ιστορικά στοιχεία που εντοπίζονται στον υπέργειο περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος Καρατάς (κατεστραμμένα παρατηρητήρια, πολυβολεία, πυροβολεία, αντιαρματικά εμπόδια κ.α.).
Τα οχυρά Τρεις Βρύσες και Μολών Λαβέ, καθίστανται επισκέψιμα με ελάχιστες παρεμβάσεις στο εσωτερικό τους (συντήρηση, σήμανση κ.α) που είναι αναγκαίες για την ασφαλή περιήγηση επισκεπτών και όσων θα ήθελαν να ζήσουν βιωματικές εμπειρίες ή δράσεις στο εσωτερικό τους.