Η Agkistro Action :

  • Διοργανώνει και πραγματοποιεί σε συχνά χρονικά διαστήματα εκδρομές με δικό της μισθωμένο λεωφορείο (από Θεσσαλονίκη, Σέρρες κ.α) προς το όρος Άγκιστρο για βιωματικές περιηγήσεις σε πεδία μαχών και υπόγειες οχυρώσεις του Β΄ Π.Π. (οι εκδρομές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα  www.agkistroaction.gr)
#