Ανάδειξη και προώθηση του ιστορικού τουρισμού ή τουρισμού μνήμης στην “Γραμμή Μεταξά”

Προτάσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – 2019 (έγγραφο PDF)

 

#