Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΡΑΣΗ»» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 – ΠΑΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΡΑΣΗ

#